Váš prehliadač nepodporuje zobrazenie objektov!
Váš prehliadač nepodporuje zobrazenie objektov!
Naša ponuka

Tvorba máp

Ďalšie

O nás

VEDUTA je občianske združenie v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. VEDUTA je samostatnou právnickou osobou s právnou subjektivitou. VEDUTA vznikla v roku 2007 registráciou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 30341.

VEDUTA je dobrovoľné, nezávislé, nepolitické združenie fyzických osôb pre naplnenie svojich cieľov.

V súlade so všeobecne záväznými predpismi VEDUTA vykonáva hospodársku činnosť. Na tento účel má VEDUTA zriadené živnostenské oprávnenie.


Stanovy občianskeho združenia